Wyłączenie odpowiedzialności i uwaga o zachowaniu poufności informacji

Prawa własności intelektualnej

Jeśli ma to zastosowanie, materiały i treści udostępnione w tej witrynie internetowej, w tym tekst, dane, grafika oraz ikony, podlegają prawom autorskim członków stowarzyszenia ISOPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diizocyjanianów i Polialkoholi). Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów zawartych w tej witrynie internetowej może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prawa poufności informacji i publikacji, a także przepisy i ustawy w zakresie komunikacji.

Stowarzyszenie ISOPA ani jego członkowie nie roszczą praw autorskich do żadnych oficjalnych ani publicznych dokumentów opublikowanych w tej witrynie dla wygody odwiedzających. Należy także przestrzegać praw autorskich opublikowanych w niniejszej witrynie materiałów podmiotów trzecich.

Wyłączenie gwarancji

Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia jakości i rzetelności informacji wyświetlanych w tej witrynie, jednak nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości tych informacji. Stowarzyszenie ISOPA ani jego członkowie nie ponoszą bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za dokładność, rzetelność lub jakość informacji ani za wyniki ich wykorzystania.

Zasady zachowania poufności informacji

Witryna internetowa www.polyurethanes.org oraz stowarzyszenie ISOPA są zobowiązane do ochrony prywatności osób odwiedzających witrynę internetową. Zasady te dotyczą wszelkich informacji, które mogą być gromadzone w tej witrynie.

Witryna internetowa korzysta z plików cookie, które w sposób automatyczny monitorują niektóre informacje o działaniach osób odwiedzających witrynę. Pliki cookie to pliki danych zawierające informacje (np. dane o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym, adres IP, otwierany adres URL). Są one tworzone przez serwer internetowy i mogą być przechowywane na dysku twardym komputera podczas określonej sesji lub do wykorzystania w przyszłości. Stowarzyszenie ISOPA wykorzystuje pliki cookie wyłącznie na potrzeby poprawy działania witryny internetowej oraz interakcji z użytkownikami.

Pliki cookie nie są wykorzystywane do rozpowszechniania danych identyfikujących użytkowników w Internecie, ani nie służą do ujawniania, przekazywania, sprzedaży ani przesyłania tych danych do podmiotów trzecich.

Odnośniki

Odnośniki do innych witryn są udostępniane użytkowników w stanie, w jakim zostały utworzone. Stowarzyszenie ISOPA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania ani za zawartość tych witryn.