Informacje o witrynie

Witryna została utworzona i opracowana przez stowarzyszenie ISOPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diizocyjanianów i Polialkoholi).

ISOPA jest europejskim stowarzyszeniem producentów diizocyjanianów oraz polialkoholi będących podstawowymi składnikami do produkcji poliuretanów.